Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Opleidingsprogramma

Cursustitel

dagen

voor:

Algemene cursussen:  

 

Beleid en nieuwe normering

2

Beleid

Beheer en onderhoud keringbeheerders

2

Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud rivierbeheerders

2

Beheer en Onderhoud

Basiskennis WBI en de nieuwe normering

3

Beoordelen en ontwerpen

Leerlijn Geotechniek

3

Beoordelen en ontwerpen

Leerlijn Bekledingen

2

Beoordelen en ontwerpen

Leerlijn Kunstwerken

2

Beoordelen en ontwerpen

Verdiepende cursussen:

 

 

Beoordelingssporen Indirecte mechanismen

1

Beoordelen en ontwerpen

Beoordelingssporen Duinen

1

Beoordelen en ontwerpen

Beoordelingsspoor Langsconstructies

1

Beoordelen en ontwerpen

WBI: assembleren en rapporteren

1

Beoordelen en ontwerpen

Probabilistische toets op dijktraject

2

Beoordelen en ontwerpen

Ontwerpproces

2

Ontwerpen

Databeheer WBI en de nieuwe normering

1

Databeheer en beoordelen

 

Het Opleidingsprogramma INNW

Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen ingevoerd. Deze normering is gebaseerd op een overstromingsrisico benadering waarbij rekening wordt gehouden met de kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. Dit, tezamen met de implementatie van nieuwe kennis en een andere kijk op zorgplicht, leidt tot veranderingen in de cyclus van toetsen (beoordelen), ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van primaire keringen.

Bereid u ook voor op de nieuwe veiligheidsnormen met onderstaande cursussen. U kunt op de cursussen klikken voor meer informatie en inschrijven.

Doelgroep

De cursussen zijn kosteloos toegankelijk voor beheerders van primaire keringen: waterschappen en Rijkswaterstaat. De cursussen zijn ook beperkt toegankelijk voor marktpartijen, tegen kostprijs.

Samenhang cursussen

Voor beoordelaars  is er een specifieke samenhang in de cursussen. De leerlijn Basiskennis Nieuwe Normering en Belastingen wordt als voorkennis verondersteld bij alle vervolgcursussen en leerlijnen voor beoordelaars.

Meer informatie?

Contact Hanna Langerak via (030) 60 69 424, of stuur een mail naar opleidingen@innw.nl.

 

borderbottom