Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Cursussen nieuwe normering waterveiligheid in najaar 2016

In het najaar van 2016 vinden diverse (pilot-)cursussen met betrekking tot het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) plaats. Het gaat om cursussen over hydraulische belastingen, geotechniek, bekledingen en duinen. Ook is er een basiscursus beoordelen die de grondslag geeft voor de andere cursussen.

Hieronder vind je eerst algemene informatie over de cursussen van dit najaar. Daarna volgt informatie over de specifieke cursussen en de inschrijving.

ALGEMENE INFORMATIE (PILOT-)CURSUSSEN NAJAAR 2016

Voor een overzicht van de cursussen klik hier.

Doelgroep

De cursussen richten zich primair op beoordelaars van primaire waterkeringen bij beheerders (waterschappen en RWS), en zijn ook toegankelijk voor mensen van ILT en voor marktpartijen. Ook voor ontwerpers zijn deze cursussen nuttig, maar ze worden aangevlogen vanuit het perspectief van beoordelen. De cursussen zijn geschikt voor mensen met een relevant hbo-werk- en denkniveau of hoger. Mensen met mbo-achtergrond en jarenlange ervaring met het toetsen van primaire keringen kunnen ook aan de cursussen deelnemen.

Cursusprogramma

De cursussen betreffen pilots en vinden plaats op een centrale locatie in Nederland. Tijdens de cursussen oefen je in het beoordelen van primaire waterkeringen met behulp van de documenten en software van het WBI. De cursussen worden afgestemd met het traject van de Generale Repetitie van het WBI.

De cursusprogramma’s worden nog ontwikkeld en zullen zich voornamelijk richten op de nieuwe onderdelen in het toetsen/beoordelen. Zodra de programma’s beschikbaar zijn worden ze op de website geplaatst. Mocht je je hebben ingeschreven voor een cursus en na het lezen van het cursusprogramma besluiten dat de cursus niet voor jou geschikt is, dan kun je je tot  2 weken voor aanvang van de cursus afmelden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Samenhang cursussen:

De basiscursus beoordelen en ontwerpen wordt als voorkennis verondersteld bij alle andere WBI-cursussen die dit najaar plaatsvinden. De cursus Hydraulische Belastingen levert de noodzakelijke voorkennis voor de cursus Bekledingen.

Inschrijving en bevestiging cursusdeelname

Als je wilt deelnemen aan een cursus, dien je je in te schrijven middels het inschrijfformulier bij die cursus, zie cursusinformatie en inschrijving .

Indien je je inschrijft voor een cursus, heb je niet de garantie dat je ook daadwerkelijk aan deze cursus deel kunt nemen. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen. Bij weinig inschrijvingen zal de cursus gecanceld worden. Bij veel belangstelling maken we een selectie op basis van de volgende criteria:

-   Mensen die deelnemen aan de Generale Repetitie met het WBI gaan vóór mensen die daar niet aan deelnemen;

-    Spreiding van deelnemers over de verschillende werkgevers en dienstonderdelen RWS. Dit gebeurt om onderlinge kennisuitwisseling tussen organisaties te bevorderen;

-   Je eigen voorkeur.

Gezien de vakantieperiode achten we ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geen eerlijk criterium. In de laatste week van augustus maken we de balans op aan de hand van de aanmeldingen. Je krijgt dan een bevestiging danwel afmelding van  je deelname.

Er zijn, afhankelijk van de cursus, dit jaar 20 tot 40 plekken beschikbaar. Mocht je dit jaar geen plek hebben: volgend jaar worden de cursussen herhaald.

Als je je wilt inschrijven dien je per cursus een aanmeldformulier in te vullen. Het is helaas (nog) niet mogelijk om je in 1x voor meerdere cursussen in te schrijven. Onze excuses voor het ongemak.

Kosten

De cursussen zijn gratis voor beheerders van waterkeringen (waterschappen en RWS) en medewerkers van ILT: financiering is geregeld via het HWBP. Echter, als je je niet tijdig afmeldt (uiterlijk 2 weken van tevoren) en/of niet komt opdagen, zijn wij genoodzaakt de kosten bij je werkgever in rekening te brengen. Om deze reden dien je bij aanmelding voor de cursus altijd je leidinggevende hierover te informeren. Hij/zij krijgt via het aanmeldingsformulier ook een bericht van je inschrijving.

Marktpartijen kunnen tegen een tarief van € 500 (excl. BTW) per persoon per dag aan de cursussen deelnemen. Verwachting is dat er dit jaar alleen plek zal zijn voor marktpartijen die ook deelnemen aan de Generale Repetitie van het WBI (waarschijnlijk maximaal 1 plek per organisatie).

Vragen?

Stuur een mail met je vraag naar opleidingen@stowa.nl. We verzoeken je om niet met de STOWA te bellen, omdat we de organisatie van de opleidingen hebben uitbesteed aan verschillende organisaties. Als je een mail stuurt met je vraag, zal je via de mail een antwoord krijgen óf er wordt een belafspraak gemaakt als je aangeeft graag iemand telefonisch te spreken. Wij gaan dan na wie je het beste kan helpen met je vraag.

CURSUSINFORMATIE EN INSCHRIJVING

Meer info over de cursussen en inschrijvingen vind je hier.

Blijf op de hoogte van komende INNW opleidingen & cursussen

3-12-2015

Wilt u graag de hoogte blijven van alle cursussen en opleidingen die worden gegeven in het kader van het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterkeringen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van STOWA op stowa.nl. Wij houden u daarin op de hoogte van de precieze data en cursusinhouden.