Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Opleidingsprogramma INNW

Naam cursus

dagen

voor

Algemene cursussen:  

 

Beleid en nieuwe normering

2

Beleid

Beheer en onderhoud keringbeheerders

2

Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud rivierbeheerders

2

Beheer en Onderhoud

Basiskennis WBI en de nieuwe normering

3

Beoordelen en ontwerpen

Geotechniek

3

Beoordelen en ontwerpen

Bekledingen

2

Beoordelen en ontwerpen

Kunstwerken

2

Beoordelen en ontwerpen

Verdiepende cursussen:

 

 

Indirecte mechanismen

1

Beoordelen en ontwerpen

Duinen

1

Beoordelen en ontwerpen

Langsconstructies

1

Beoordelen en ontwerpen

Assembleren en rapporteren

1

Beoordelen en ontwerpen

Probabilistische toets op dijktraject

2

Beoordelen en ontwerpen

Ontwerpen

2

Ontwerpen

Riskeer leert je meer over kansen 1

Beoordelen en ontwerpen

Databeheer WBI en de nieuwe normering

1

Databeheer en beoordelen

 

Wat is het Opleidingsprogramma INNW?


Op 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen ingevoerd. Deze normering is gebaseerd op een overstromingsrisico benadering waarbij rekening wordt gehouden met de kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. Dit, tezamen met de implementatie van nieuwe kennis en een andere kijk op zorgplicht, leidt tot veranderingen in de cyclus van toetsen (beoordelen), ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van primaire keringen.

Bereid u voor op de nieuwe veiligheidsnormen met onderstaande cursussen. U kunt op de cursussen klikken voor meer informatie en inschrijven.

Doelgroep

De cursussen zijn kosteloos toegankelijk voor beheerders van primaire keringen: waterschappen en Rijkswaterstaat. De cursussen zijn ook beperkt toegankelijk voor marktpartijen, tegen kostprijs.

Samenhang cursussen

Voor beoordelaars  is er een specifieke samenhang in de cursussen. De leerlijn Basiskennis Nieuwe Normering en Belastingen wordt als voorkennis verondersteld bij alle vervolgcursussen en leerlijnen voor beoordelaars.

Meer informatie?

Contact Hanna Langerak via (030) 60 69 424, of stuur een mail naar opleidingen@innw.nl.

 

borderbottom

Nieuw cursusseizoen 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' van start

21-8-2017

In september starten vijf curssen in het kader van het opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' (INNW). Belangstellenen kunnen zich daarvoor opgeven via onderstaande links.

5 september, Cursus Bekledingen
13 september, Cursus Geotechniek
20 september, Cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering
21 september, Cursus Riskeer leert je meer over kansen

De cursus ‘Basiskennis WBI en de nieuwe normering’ van 11 september zit al vol, maar je kunt je al wel vooraanmelden voor de editie later dit najaar. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@innw.nl. Ga voor een compleet overzicht naar de speciale opleidingssite van INNW.

Nieuw boekje over begrippen in de wereld van de waterveiligheid

30-6-2017

In 2007 verscheen 'Waterveiligheid. Begrippen begrijpen', een boekje over begrippen in de wereld van waterveiligheid. In de afgelopen tien jaar hebben diverse ontwikkelingen geleid tot aanpassing van het beleid en van de wetgeving over waterveiligheid. Een nieuwe normeringssystematiek heeft zijn intrede gedaan en per 1 januari 2017 zijn andere wettelijke veiligheidsnormen van kracht.

Rond deze veranderingen zijn veel nieuwe begrippen geïntroduceerd. Een goede reden dus om het eerste boekje uit 2007 te actualiseren. In deze nieuwe versie komen de belangrijkste begrippen van nu voor het voetlicht: in korte paragrafen voor verschillende onderwerpen, en in een begrippenlijst aan het eind. Zo zorgen we dat we elkaar blijven begrijpen.

>Download 'Waterveiligheid.Begrippen begrijpen' (2017)

Laatste nieuws

Nieuw cursusseizoen 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' van start

21-8-2017 In september starten vijf curssen in het kader van het opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveilig...

Nieuw boekje over begrippen in de wereld van de waterveiligheid

30-6-2017 In 2007 verscheen 'Waterveiligheid. Begrippen begrijpen', een boekje over begrippen in de wereld van waterveilighe...

Deelnemers tevreden over INNW-opleidingen, maar zien ook nog verbetermogelijkheden

30-5-2017 In de afgelopen maanden hebben ruim 125 keringbeheerders en adviseurs zich verder bekwaamd in de ins en outs van het Wette...

Meer weten over INNW?

Download de flyer