Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterveiligheid. Begrippen begrijpen

Terug
Rapportnr 2017-18
ISBN 978.90.5773.742.8
Type Boek
Prijs € 25
Datum 30-6-2017

Documenten

Download Bestel

In 2007 verscheen 'Waterveiligheid. Begrippen begrijpen', een boekje over begrippen in de wereld van waterveiligheid. In de afgelopen tien jaar hebben diverse ontwikkelingen geleid tot aanpassing van het beleid en van de wetgeving over waterveiligheid. Een nieuwe normeringssystematiek heeft zijn intrede gedaan en per 1 januari 2017 zijn andere wettelijke veiligheidsnormen van kracht. Rond deze veranderingen zijn veel nieuwe begrippen geïntroduceerd. Een goede reden dus om het eerste boekje uit 2007 te actualiseren. In deze nieuwe versie komen de belangrijkste begrippen van nu voor het voetlicht: in korte paragrafen voor verschillende onderwerpen, en in een begrippenlijst aan het eind. Zo zorgen we dat we elkaar blijven begrijpen.